Selvangivelse

Uagtet om du driver virksomhed i personligt eller selskabsregi, er selvangivelsen et væsentligt tilbagevendende element. Driver du virksomhed i personligt regi, sker beskatningen via angivelse på din personlige selvangivelse. Driver du derimod virksomhed i selskabsregi angives årets resultat samt øvrige oplysninger til SKAT via en selskabsselvangivelse. Er dine aktiviteter delt mellem flere selskaber, kan der også være tale om en såkaldt sambeskatning, hvor selskaberne skattemæssigt ses samlet.

Uagtet virksomhedsformen er udfyldelse af selvangivelsen et komplekst område, som stiller store krav til indsigt i relevant lovgivning.

Årets resultat opgjort efter de regnskabsmæssige regler er sjældent lig det skattemæssige resultat, da der er store forskelle mellem de to regelsæt. Derfor anbefales det, at man som selvstændig benytter sig af en professionel rådgiver, som kan assistere på området.

Ved anvendelse af en professionel rådgiver sikrer du dig samtidig adgang til ekspertviden på skatteområdet, og således også rådgivning og sparring omkring væsentlige forhold, som har betydning for optimering af dine skatteforhold og løbende skattebetalinger.