Vidensportal - Hjælp-til-selvhjælp (Basis)

Her kan du forvente adgang til artikler, vejledning mv., som omhandler forskellige emner, som den mindre erhvervsdrivende støder på i hverdagen.

Dvs. inden for bogføring, regnskab, revision, skat og lignende områder. Disse giver råd og vejledning, som kan være nyttigt, når du i dagligdagen skal holde dit bogholderi ajour.